Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

16.91% е безработицата в Търговищко в края на април

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Нивото на безработица към края на април в Търговищко е 16.91%. За сравнение средното й ниво за страната е 9.95%.

През април бюрата по труда отчитат нарастване на броя на обявените свободни работни места. Това съобщиха от Агенцията по заетостта. Входящият поток в бюрата по труда обхваща 37 542 безработни, с което регистрираните безработни стават общо 368 666 души. Устроени на работа през месеца са 21 385 лица.

Продължава да намалява делът на освободените от работа в резултат на масови уволнения - 3.9% за април. Новорегистрираните в бюрата по труда безработни са 35 693. Преобладават от секторите „услуги” - 59.2%, и „индустрия” – 23%.

На първичния пазар през април са заявени 13 829 места. По икономически дейности повече работни места са обявени в хотелиерството и ресторантьорството, в преработващата промишленост, строителството, търговията и др.

Частният сектор е обявил в бюрата по труда 11 918 места . 9 994 обявени работни места в бюрата по труда са останали незаети през месеца.

За едно свободно работно място средно за страната през месеца се конкурират 16 безработни лица, при 19 за предходния месец.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев